Výběrové řízení na pozici ředitele společnosti

Statutární orgán - jednatelé

SOTES - Sokolov spol. s.r.o., 
IČO 25248758
se sídlem Chebská 1939, Sokolov, PSČ 356 01

vyhlašuje

výběrové řízení na ředitele společnosti

SOTES - Sokolov spol. s.r.o.
IČO 25248758
se sídlem Chebská 1939, Sokolov, PSČ 356 01

 Společnost vlastněná ze 100% městem Sokolov realizuje zejména tuto činnost:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Silniční motorová doprava
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Město Sokolov je zakladatelem a jediným společníkem. Informace o společnosti je možno čerpat na internetových stránkách www.sotessokolov.cz

Požadavky na uchazeče:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxe v organizační a řídící činnosti
 • Organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • Vysoké pracovní nasazení, flexibilita
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost práce na PC
 • Řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou je znalost světového jazyka (NJ, AJ) a praxe ve společnosti s podobným zaměřením.

Termín nástupu: 1.9.2017

Nabízíme: Perspektivní a zajímavé zaměstnání

Výčet dokladů, které je nutno předložit:

 • Vyplněná přihláška do výběrového řízení ve formě uvedené v příloze.
 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: 28.6.2017 (14hod), prodlouženo do 13.7.2017 (14 hod)

Místo a způsob podání přihlášky: Osobně  do kanceláře č. 26 Ing. Burešová, SOTES Sokolov spol. s. r. o., IČ 25248758 se sídlem Chebská 1939, Sokolov, PSČ 35601

Přihláška včetně příloh bude podána v zalepené obálce a opatřena nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na ředitele společnosti   

Termín pohovorů s uchazeči:
Otvírání obálek provede výběrová komise stanovená statutárním orgánem dne 13.7.2017 ve 14.30 hod., která vyhodnotí jejich úplnost. Po otevření obálek s přihláškami budou vybraní uchazeči telefonicky kontaktováni a bude jim sdělen datum a čas přijímacího pohovoru. Pohovory s uchazeči provede výběrová komise.

Průběh výběrového řízení:

 1. posouzení vzdělání, dosavadní praxe a ostatních požadavků na uchazeče, manažerských schopností uchazeče, představení uchazeče, zjištění jeho motivace ucházet se o pozici ředitele společnosti, představeni koncepce vedení společnosti a jejího dalšího rozvoje ( max. rozsah třikrát A4)
 2. zjištění představ o odměně za výkon funkce, možnost nástupu do pracovního poměru.

Po skončení pohovorů výběrová komise rozhodne o uchazeči, který bude doporučen statutárnímu orgánu ke jmenování do funkce.

 

V Sokolově dne 15.6.2017

 

Příloha: Přihláška k výběrovému řízení (pdf)