loader

Udržujeme Sokolov čistý Zajišťujeme úklid na celém území města Sokolov. Denně jsou dle rajonizací ručně dočišťovány městské části včetně parků a zatravněných ploch. Dále zajišťujeme pravidelné čištění chodníků a komunikací vlastními zametacími vozy. Odpady Středisko ODPADY zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Provádíme nejen pravidelné vývozy nádob na komunální odpad, ale i na tříděný […]

Spravujeme veřejné osvětlení Středisko veřejného osvětlení se na území města Sokolova, obce Hruškova a Novina pečlivě stará celý rok o více jak 2000 ks světelných zdrojů veřejného osvětlení. V zimním období navíc zkrášluje město vánoční výzdobou. Do správy střediska patří také parkomaty na městských parkovištích, věžní hodiny na Starém náměstí a semafory. Stanislav StrnadTel.: 359 […]

Staráme se o veškeré místní komunikace V rámci střediska komunikací zajišťujeme komplexní služby v oblasti letní i zimní údržby komunikací. Provádíme údržbu městských komunikací, jejich rekonstrukce a realizace nových komunikací. V naší správě je i údržba a obnova svislého a vodorovného dopravního značení v souladu s platnou legislativou.Veškeré služby provádíme výkonnou technikou, kterou obsluhuje zkušená a proškolená obsluha. Milan IždinskýTel.: 359 808 […]

Staráme se o sokolovskou zeleň Do úseku veřejné zeleně patří mimo jiné péče o stávající stromy, výsadba nových rostlin, péče o květinové záhony, seskupení keřů, živé ploty a sekání trávy na celém území města. Sekání a sběr trávy Sekání a sběr trávy  realizujeme od dubna do listopadu na území o velikosti 160 ha travnatých ploch, […]