loader
Udržujeme Sokolov čistý

Zajišťujeme úklid na celém území města Sokolov. Denně jsou dle rajonizací ručně dočišťovány městské části včetně parků a zatravněných ploch. Dále zajišťujeme pravidelné čištění chodníků a komunikací vlastními zametacími vozy.

Odpady

Středisko ODPADY zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Provádíme nejen pravidelné vývozy nádob na komunální odpad, ale i na tříděný odpad a v neposlední řadě zajišťujeme výsyp košů po městě.

Svoz odpadu

Na základě uzavřené smlouvy s městem Sokolov zajišťujeme celou škálu služeb v oblasti odpadového hospodářství.  Znamená to tedy, že zajišťujeme svoz a další nakládání s komunálním a tříděným odpadem na území města Sokolov. Nedílnou součástí nakládání s odpady je i průběžná evidence, kterou poskytujeme bezplatně na základě vyžádání.

MYTÍ ODPADOVÝCH NÁDOB

Pro občany města zajišťujeme pravidelné mytí odpadových nádob, a to vlastním mycím vozem.

Čištění

Středisko čištění zajišťuje komplexní služby v oblasti čistoty města.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

Pravidelně čistíme pozemní komunikace a chodníky od pouličních nečistot zametacími vozy se skrápěním.

ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Denně jsou dle rajonizací ručně dočišťovány městské části včetně parků a zatravněných ploch. 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Na základě uzavřené smlouvy s městem Sokolov zajišťujeme čištění komunikací po zimní údržbě.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je důležitou součástí sběru odpadů v našem městě. Na sběrný dvůr může každý občan přivézt recyklovaný či nebezpečný odpad a také vše, co se nevejde do běžných nádob na komunální odpad.

Sběrný dvůr umožňuje všem občanům zbavit se běžného domovního odpadu řádně a ekologicky zodpovědně, a to v průběhu celého roku, včetně víkendů.

Ilona Říhová
Tel.: 359 808 452
Mob.: 725 729 454
odpady@sotessokolov.cz