loader
Staráme se o sokolovskou zeleň

Do úseku veřejné zeleně patří mimo jiné péče o stávající stromy, výsadba nových rostlin, péče o květinové záhony, seskupení keřů, živé ploty a sekání trávy na celém území města.

Sekání a sběr trávy

Sekání a sběr trávy  realizujeme od dubna do listopadu na území o velikosti 160 ha travnatých ploch, a to včetně obce Hrušková a Novina. Vždy se seká od centra města směrem na sídliště Michal a zpět k areálu zdraví. Počet sečí je závislý na počasí v aktuálním roce.
Seká se systematicky dle stanovených a rozplánovaných tras. a nelze je měnit.
Seč v daném období omezujeme při dešti nebo bezprostředně po něm  a dále v období dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot.
Některé lokality sekáme tzv. mulčováním, které  je dvakrát rychlejší než sekání se sběr trávy.

Sběr listí

Sběr listí  probíhá od listopadu do dubna, a to v případě příznivého počasí. Listí se sváží do areálu firmy kde je zpracováno jako kompost a slouží i k obohacení výkopové zeminy, takto zpracovaná humózní zemina je vrácena zpět do města a slouží k zakládání nebo k opravě trávníků.

Záhony a keře

Střih keřů se provádí v letních měsících a v době, když začínají některé keře odkvétat. Tuto činnost vykonávají v rámci celého města dvě skupiny proškolených pracovníků. Pletí a mulčování záhonů zahajujeme v dubnu. Zaměstnanci plejí, upravují a mulčují všechny květinové záhony ve městě. Na podzim sází keře a vytvářejí nové záhony či skupiny z cibulovin. Zalévání výsadeb probíhá v letním období až do prvních mrazíků. V závislosti na počasí se zalévají nové výsadby stromů a keřů. K efektivnější péči o nově vysazené stromy slouží zavlažovací vaky.

Péče o stromy

Kácení a ošetřování stromů, včetně frézování pařezů probíhá dle zákona od října do března. O kácení stromů rozhoduje město Sokolov, které vydává rozhodnutí o kácení dřevin a následné náhradní výsadbě. Společnost SOTES Sokolov je poté pověřena pouze k ořezu dřevin. Větve a zbytková dřevní hmota jsou seštěpkovány a tato štěpka je použita zpětně do záhonu. Ve výrobě štěpky jsme soběstační, tímto způsobem jsou vraceny živiny z pokáceného stromu zpět do půdy. V březnu začíná frézování pařezů, na místě pokáceného stromu zůstane pouze trávník.
Výsadba stromů probíhá dle klimatických podmínek od listopadu do prosince. Výsadby jsou určeny městem Sokolov v rozhodnutí o kácení dřevin. Ročně se vysadí přibližně 100 ks stromů a 300 ks keřů.
Místo k výsadbě se nesmí nacházet v ochranném pásmu inženýrských sítí, v dohledové vzdálenosti křižovatek a silnic, min. 3 metry od hranice parcely domu a soukromého pozemku a na jiných místech dle dalších kritérií.

Jsme soběstační

Středisko veřejné zeleně má i svou dílnu, kde celý rok probíhá servis a oprava našich strojů, které nám slouží k údržbě městské zeleně. Mechanici provádí veškeré opravy sami, tím se šetříme čas i finance. V malé truhlárně se v zimním období vyrábějí nebo opravují fošny a prkna na nové i stávající lavičky.

Martin Talíř DiS.
Mob.: 725 714 628
Email: zelen@sotessokolov.cz