Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky (za poplatek), stavební odpad, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, léky, baterie, zářivky.Občané města Sokolova mohou odevzdat měsíčně odpad o hmotnosti 100 kg ZDARMA. obsluha sběrného dvoraMob.: 725 729 516 Pokud … Pokračování textu Sběrný dvůr