Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky (za poplatek), stavební odpad, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, léky, baterie, zářivky. Občané města Sokolova mohou odevzdat měsíčně odpad o hmotnosti 100 kg ZDARMA. obsluha sběrného dvora Mob.: 725 729 … Pokračování textu Sběrný dvůr