Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky (za poplatek), stavební odpad, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, léky, baterie, zářivky.
Občané města Sokolova mohou odevzdat měsíčně odpad o hmotnosti 100 kg ZDARMA.

obsluha sběrného dvora
Mob.: 725 729 516
  • Pokud jste fyzická osoba nepodnikající, rádi od vás ZDARMA převezmeme váš odpad do 100 kg (nad 100 kg je uložení odpadu zpoplatněno dle platného ceníku), pokud máte trvalý pobyt na území města Sokolov. Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.
  • Osoba, jejímž jménem odkládáte odpad zdarma, musí být osobně přítomna. 
  • Rozměrný odpad jako skříně, stoly před odvozem do sběrného dvora rozeberte. Zmenšíte tak jejich objem.
  • Na sběrném dvoře je třeba vyložit odpad vlastními silami a roztřídit jej dle pokynů obsluhy.
  • Na sběrné dvory je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny (vyjma obsluhy SD).

Letní provoz
1. 4. – 30. 9.

Pondělí8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Úterý8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Středa8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Čtvrtek10:00 – 14:3015:00 – 18:30
Pátek8:00 – 12:3013:00-16:30
Sobota10:00 – 14:00 
NeděleZAVŘENO 

Zimní provoz
1.10. – 31. 3.

Pondělí8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Úterý8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Středa8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Čtvrtek8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Pátek8:00 – 12:3013:00 – 16:30
Sobota10:00 – 14:00 
Nedělezavřeno 
Nemáte možnost nám odpad dovézt?
Využijte přistavené kontejnery mobilních sběrných dvorů nebo TAXI odpad.