Z důvodu rekonstrukce a výměny mostové váhy na našem sběrném dvoře dojde k úpravě provozní doby a následně i k omezení provozu. Plánované zahájení LETNÍHO PROVOZU se odkládá o měsíc, tedy do 30. 4. 2023 bude sběrný dvůr otevřen stále v režimu ZIMNÍ PROVOZ: Zimní provoz1.10. – 30.4. Pondělí 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30 Úterý 8:00 – 12:30 […]

V pátek 31.3.2023 budou opět přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s vývozem 2 x týdně – v pondělí a pátek. První vývoz těchto kontejnerů proběhne tedy již v pondělí 3. 4. 2023. Kam s ním? Pro odkládání vytříděného bioodpadu slouží sběrné nádoby (hnědé kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích, a to od 1. […]

Zahájeno bude v pondělí 17. 4. na ulici Slavíčkova, Mánesova, Švabinského a Stará Březovská. I v letošním roce připadne z důvodu dopravní vytíženosti mytí komunikací na dvě neděle ( 30.4., 7.5.), ukončeno bude v pátek 12. 5. 2023. Prosíme občany o sledování a respektování přechodného dopravního značení (bude osazeno VŽDY TÝDEN PŘEDEM !!!) tak, abychom mohli blokové čištění provést […]

V roce 2019 se nám ve spolupráci s městem Sokolov podařilo na sběrném dvoře zřídit místo zpětného odběru elektrozařízení. Občané tak mohou zdarma odevzdat veškeré nefunkční elektrozařízení z domácnosti (pračky, myčky, sušičky, bojlery, lednice, domácí spotřebiče a drobné elektro včetně monitorů a televizí). Tato služba je našimi občany využívána v hojné míře. Za rok 2022 se nám podařilo […]

Projekt:                      Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část) Reg. č.:                        2182000366 Žadatel:                      SOTES Sokolov, spol. s r.o. Koncem roku 2022 podal SOTES Sokolov, spol. s r.o. žádost o dotaci do výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení, vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu viz: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni.   V  březnu 2023 byla žádost […]

1. 2.2023 byl na našem sběrném dvoře zřízen tzv. ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK (odevzdání pneumatik zdarma). Dnes se uskutečnil první vývoz (likvidace) a s radostí musíme konstatovat, že se za měsíc provozu podařilo nasbírat cca 300 kusů pneumatik. Pokud máte v garáži staré pneumatiky určené k likvidaci, neváhejte a přivezte je na náš sběrný dvůr, kde Vám je převezmeme […]

Již tuto sobotu 25. 2. 2023 proběhnou MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY, a to od 9 – 13 hodin na stanovišti ulice Křižíkova (garáže) a  na městském parkovišti (u Penny Závodu Míru). Kontejnery jsou výhradně určeny pro obyvatele města Sokolov, není možné zde likvidovat odpad z podnikatelské činnosti. Děkujeme, že toto doporučení respektujete. Co sem patří Co sem […]

Již tuto sobotu 18. 2. 2023 proběhnou první MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY, a to od 9 – 13 hodin na stanovišti „Bohemka garáže“ a  na Vítězné (bývalý Heliport). Kontejnery jsou výhradně určeny pro obyvatele města Sokolov, není možné zde likvidovat odpad z podnikatelské činnosti. Děkujeme, že toto doporučení respektujete. Co sem patří Co sem nepatří

V tomto měsíci nechala společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. nainstalovat nový kamerový systém na placené parkoviště „u vodojemu“ v ul. Slavíčkova.  Kamery jsou napojeny jak na majitele parkoviště tak na městskou policii v Sokolově. Tím je zabezpečen nepřetržitý dohled na zaparkované automobily.