Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. byla založena v roce 2001 jako nástupnická organizace bývalých Technických služeb města Sokolova, které zajišťovaly služby pro město již od 70. let. 20.století. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je Město Sokolov. V roce 2019 jsme se stali členy Sdružení komunálních služeb, z.s.

počet zaměstnanců: 126
staráme se o celé město Sokolov včetně obce Hrušková a Novina
celkem obhospodařujeme cca 400 ha ploch

 • počet zaměstnanců: 39
 • ročně vyvezeme 4 500 tun směsného odpadu
 • 2x týdně vyvážíme 323 nádob na plast a papír
 • jednou za 14 dní vyvážíme 123 nádob na sklo
 • 3x týdně vyvážíme více jak 400 odpadkových košů
 • počet zaměstnanců: 22
 • sekáme cca 160 ha travnatých ploch
 • stříháme a upravujeme keře po celém městě
 • hlídáme více jak 10 500 stromů
 • ročně sázíme cca 100 nových stromů a 400 keřů
 • počet zaměstnanců: 12
 • staráme se o více jak 143 km vozovek
 • staráme se o více jak 28 ha chodníků
 • máme na starosti více jak 4000 dopravních značek
 • počet zaměstnanců: 4
 • opravujeme více jak 2800 lamp
 • spravujeme „parkomaty“ a kostelní hodiny
 • počet zaměstnanců: 11
 • zajišťujeme dopravní prostředky a mechanismy pro naše střediska
 • krátkodobě i dlouhodobě pronajímáme dopravní prostředky
 • počet zaměstnanců: 16
 • správa zimního stadionu a celého areálu
 • sekání základních a mateřských škol
 • opravujeme 64 sportovišť a hřišť
 • počet zaměstnanců: 2
 • administrativní činnost
 • prodej pietního zboží
 • celková péče o 4 ha plochy
 • sekání, sběr listí, úklid, zimní údržba chodníčků atd.