loader
Sotes Sokolov

Kdo jsme?

Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. byla založena v roce 2001 jako nástupnická organizace bývalých Technických služeb města Sokolova, které zajišťovaly služby pro město již od 70. let. 20.století. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je Město Sokolov. V roce 2019 jsme se stali členy Sdružení komunálních služeb, z.s.

160

ha travnatých ploch udržujeme

4500

tun směsného odpadu ročně svezeme

143

km vozovek udržujeme

Co děláme

Hlavní činností společnosti je nakládání s odpady a dále komplexní péče a údržba města Sokolova. Disponujeme velkým počtem moderní techniky. S proškolenými a zkušenými zaměstnanci se precizně staráme o činnosti v rámci správy hřbitova, péče o veřejnou zeleň, opravy, údržbu a čištění komunikací, zimní údržbu, veřejné osvětlení, správu sportovišť a jiné nezbytné a prospěšné činnosti.

Co je naším cílem

Spolupracujeme s městy a obcemi v rámci celého kraje a jsme hodnotnými partnery pro malé i velké podnikatele a firmy. Chceme se podílet a být součástí zavádění principů oběhového hospodářství v našem regionu.

Kolik toho má kdo na starost?

Sotes Sokolov v číslech

počet zaměstnanců: 126
staráme se o celé město Sokolov včetně obce Hrušková a Novina
celkem obhospodařujeme cca 400 ha ploch

Odpady, sběrný dvůr, čištění města

 • počet zaměstnanců: 39
 • ročně vyvezeme 4 500 tun směsného odpadu
 • 2x týdně vyvážíme 323 nádob na plast a papír
 • jednou za 14 dní vyvážíme 123 nádob na sklo
 • 3x týdně vyvážíme více jak 400 odpadkových košů
Veřejná zeleň

 • počet zaměstnanců: 22
 • sekáme cca 160 ha travnatých ploch
 • stříháme a upravujeme keře po celém městě
 • hlídáme více jak 10 500 stromů
 • ročně sázíme cca 100 nových stromů a 400 keřů
Komunikace

 • počet zaměstnanců: 12
 • staráme se o více jak 143 km vozovek
 • staráme se o více jak 28 ha chodníků
 • máme na starosti více jak 4000 dopravních značek
Veřejné osvětlení

 • počet zaměstnanců: 4
 • opravujeme více jak 2800 lamp
 • spravujeme „parkomaty“ a kostelní hodiny
Doprava

 • počet zaměstnanců: 11
 • zajišťujeme dopravní prostředky a mechanismy pro naše střediska
 • krátkodobě i dlouhodobě pronajímáme dopravní prostředky
Správa sportovišť

 • počet zaměstnanců: 16
 • správa zimního stadionu a celého areálu
 • sekání základních a mateřských škol
 • opravujeme 64 sportovišť a hřišť
Správa hřbitova

 • počet zaměstnanců: 2
 • administrativní činnost
 • prodej pietního zboží
 • celková péče o 4 ha plochy
 • sekání, sběr listí, úklid, zimní údržba chodníčků atd.