Odpad vyprodukovaný občany města Sokolov se po odložení na místo tomu určené stává majetkem města. Za tímto účelem uzavřelo město Sokolov smlouvu s naší společností, která na základě této smlouvy zajišťuje celou škálu služeb v oblasti odpadového hospodářství, včetně evidence odpadů.
Pro podnikatelské subjekty nabízíme nejen svoz odpadu, ale i pronájem a vývozy velkoobjemových kontejnerů a příjem různých druhů odpadu na našem sběrném dvoře. Součástí každé služby je řádná evidence přijatých odpadů do našich zařízení, kterou poskytujeme na základě vyžádání.

Kromě svozu směsného odpadu nabízíme svoz separovaného odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad, kovy), a to nejen pro občany města Sokolov, ale i pro podnikatelské subjekty. Jedná se o placené služby, jejichž ceny se odvíjí od velikosti zvolené nádoby a četnosti svozu.

Ilona Říhová
Tel.: 359 808 452
Mob.: 725 729 454
Email: odpady@sotessokolov.cz
Ceník pronájmu odpadových nádob
Ceník pro FIRMY
Víte, PROČ a JAK správně třídit?
Pojďme se na to podívat společně.