• Disponujeme velkým počtem moderní techniky.
  • S proškolenými a zkušenými zaměstnanci se precizně staráme o činnosti v rámci správy hřbitova, péče o veřejnou zeleň, opravy, údržbu a čištění komunikací, zimní údržbu, veřejné osvětlení, správu sportovišť a jiné nezbytné a prospěšné činnosti.
  • Spolupracujeme s městy a obcemi v rámci celého kraje a jsme hodnotnými partnery pro malé i velké podnikatele a firmy. Chceme se podílet a být součástí zavádění principů oběhového hospodářství v našem regionu.