ANO

 • Posekaná tráva
 • Drobné větvičky z ořezu stromů a keřů
 • Zemina z květin bez obalů (květináčů)
 • Plevel, pokojové rostliny
 • Listí
 • Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
 • Odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)

NE

 • Pleny
 • Podestýlka od drobných zvířat
 • Hnijící ovoce a zelenina
 • Uhelný popel, smetky z ulice
 • Oleje
 • Odřezky masa, kosti
 • Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů

Kam s ním?
Pro odkládání vytříděného bioodpadu slouží sběrné nádoby (hnědé kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích, a to od 1. 4. do 31. 10. aktuálního roku. Také je možné tento druh odpadu odevzdat na našem sběrném dvoře.
Ke sběrným nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly).