ANO

 • Veškerý nepotřebný šrot
 • Plynové sporáky
 • Hliníková víčka od jogurtů, kovová víčka, plechovky
 • Alobal, obaly od taveného sýra a čokolády
 • Hliníkové a jiné kovové nádobí
 • Veškeré kovové výrobky bez příměsí jiného materiálu

NE

 • Plechovky a obaly od barev a jiných nebezpečných látek
 • Munice, olověné akumulátory
 • CD a DVD nosiče
 • Strusky, kaly a kovový prach
 • Spreje obsahující zbytky nebezpečných látek

Kam s ním?

Kovový odpad mohou občané bezplatně odevzdat v našem sběrném dvoře, či využít označené kontejnery na kovypo městě. Nádoby (bílé kontejnery) jsou zřetelně označeny polepem s návodem a slouží pro odkládání drobnějšího kovového odpadu. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem.

Drobný kovový odpad z domácností mohou občané nově vhazovat do žlutých kontejnerů na plasty označených samolepou „KOVY“.