ANO

 • Zbytky barev a rozpouštědel
 • Kyseliny a jiné chemické roztoky
 • Obaly od nebezpečných látek, obaly znečištěné chemickou látkou
 • Odpady obsahující rtuť
 • Motorové oleje, filtry, tuky a lepidla
 • Baterie a akumulátory, včetně autobaterií
 • Prošlé a nepotřebné léky
 • Zbytky chemických prostředků na ochranu rostlin proti škůdcům

NE

 • Žárovky
 • Stavební odpad obsahující dehet a azbest
 • Železniční pražce
 • Pokrmový tuk (jedlý olej)
 • Pneumatiky

Kam s ním?

Nebezpečný odpad mohou občané bezplatně odevzdat v našem sběrném dvoře.