ANO

 • Starý nábytek
 • Podlahové krytiny, koberce a PVC lina
 • Velká zrcadla
 • Umyvadla, WC mísy, vany (nekovové)
 • Staré sportovní vybavení (lyže, kola, sáňky,….)
 • Matrace, dveře, okna (bez skleněné výplně)

NE

 • Stavební odpad
 • Elektrozařízení (lednice, sporáky, monitory, televize,…)
 • Pneumatiky
 • Autobaterie, tužkové baterie
 • Obaly znečištěné od barev a jiných chemikálií
 • Papír, plasty, sklo, bioodpad, kovy (možnost třídění)

Kam s ním?

Pro odkládání objemného odpadu mají obyvatelé dvě možnosti. První je využití tzv. „Mobilních sběrných dvorů“, kdy jsou VO kontejnery přistaveny na předem určená místa v předem stanovený termín a zde mohou odpad odložit zdarma (viz rozpis MSD).  Druhou možností je odevzdání na našem sběrném dvoře, kde je pro obyvatele města Sokolov možnost uložení 100 kg/ měsíc/ osoba zdarma.

Objemný odpad nikdy neodkládáme „po městě“, dochází tak k porušení městské vyhlášky a zakládání tzv. černé skládky.