ANO

 • Noviny, časopisy (kovové sponky není třeba odstraňovat)
 • Sešity, knihy bez tvrdých desek a potažených hřbetů
 • Lepenkové krabice (sešlápnuté), papírové obaly (např. od mouky, cukru, rýže,…)
 • Krabičky od potravin (čaj, kakao,…)
 • Kancelářský papír

NE

 • Mastný a jinak silně znečištěný papír (od potravin, malování,…)
 • Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru a papírových utěrek
 • Použité papírové kapesníky, ručníky, utěrky, vložky, pleny
 • Vícevrstvé obaly (nápojové kartony od mléka, džusů,…..)
 • Uhlový papír (propisovací) 
 • Povoskovaný papír (kelímky) a dehtový papír

Kam s ním?
Pro odkládání vytříděného papíru a lepenky slouží sběrné nádoby (modré kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích. Také je možné tento druh odpadu odevzdat na našem sběrném dvoře.
Ke sběrným nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly), dochází tak znehodnocení materiálu.