ANO

 • PET lahve (sešlápnuté i s víčky)
 • Plastové kelímky a nádoby od potravinářských výrobků
 • Igelitové a polyethylenové tašky a sáčky
 • Mikrotenové sáčky a tašky
 • Plastové nádoby od mycích prostředků (vypláchnuté)
 • Obalové fólie – čiré i barevné
 • Polystyren (čistý)
 • Plastové výrobky (CD a DVD obaly, hračky, …)
 • Nápojové kartony „TETRAPACK“

NE

 • Znečištěné plastové nádoby a obaly
 • Podlahové krytiny
 • Novodurové trubky
 • Obaly od olejů (i potravinářských)
 • Obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek

Kam s ním?
Pro odkládání vytříděných plastů slouží sběrné nádoby (žluté kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích. Také je možné tento druh odpadu odevzdat na našem sběrném dvoře.
Ke sběrným nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly).