ANO

  • Cihly, kusy betonu a omítky
  • Střešní tašky
  • Směsná stavební suť

NE

  • Obaly od stavebního materiálu (pytle, fólie, krabice)
  • Asfaltové směsi obsahující dehet a výrobky z dehtu
  • Kontaminovaná zemina
  • Izolační materiál s obsahem azbestu a materiál obsahující nebezpečné látky
  • Podlahové krytiny
  • Sklo, plasty a keramika

Kam s ním?

Pro odkládání stavebního materiálu slouží sběrný dvůr. Při větším množství je možné si objednat velkokapacitní kontejner s vývozem na skládku.