ANO

  • Letní a zimní oblečení
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
  • Látky – minimálně 1m2 (prosíme, neodhazujte ústřižky a zbytky látek)
  • Obuv – veškerou nepoškozenou

NE

  • Znečištěný a vlhký textil

Kam s ním?

Textil mohou občané bezplatně odevzdat v našem sběrném dvoře, či využít označené kontejnery na textil po městě.