Ve čtvrtek 5. 5. 2022 bude zahájeno blokové čištění našeho města. Žádáme občany o pozornost při změně dopravního značení v termínu blokového čištění. V případě, že nebude řidič respektovat dopravní značení, bude jeho vozidlo neprodleně odtaženo. Harmonogram blokového čištění je pevně stanoven a není možné, kvůli neukázněným řidičům toto čištění prodlužovat.

IMG_7052

PLÁN BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

5.5. 2022             Slavíčkova a Mánesova

6.5. 2022            Křižíkova, Švabinského, Alšova a Jelínkova

9.5. 2022            Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů a Stará Březovská

10.5. 2022          Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova

11.5. 2022          Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem

12.5. 2022          Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

13.5. 2022          Slovenská, Lipová, Závodu Míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova

15.5. 2022          Rokycanova, Husitská, Komenského, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova a Sokolovská

16.5. 2022          Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova

17.5. 2022          Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla Havlíčka Borovského

18.5. 2022         Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová

19.5. 2022         Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova,  

                             Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná

20.5. 2022         U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní

22.5. 2022         Rokycanova, Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Nábřeží Petra Bezruče, Pionýrů, Jednoty a Nádražní

23.5. 2022         Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná a Wolkerova

24.5. 2022         Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní

25.5. 2022         Sportovní, Atletická, Slovenská, Švabinského, Mánesova a Heyrovského

26.5. 2022         Spartakiádní, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova a B. Němcové

27.5. 2022        Závodu Míru a Mánesova