Již v pondělí 15. 4. 2024 začíná blokové čištění našeho města. Dopravní značení je osazováno průběžně, vždy však minimálně 7 dní předem.

Prosíme řidiče o respektování dočasného zákazu zastavení, abychom mohli dané úseky umýt bez komplikací.

I v letošním roce využijeme dvou nedělí (28. 4., 5. 5.) tak, abychom vyčistili frekventovaná místa bez větších omezení v centru města.