Zahájeno bude v pondělí 17. 4. na ulici Slavíčkova, Mánesova, Švabinského a Stará Březovská. I v letošním roce připadne z důvodu dopravní vytíženosti mytí komunikací na dvě neděle ( 30.4., 7.5.), ukončeno bude v pátek 12. 5. 2023. Prosíme občany o sledování a respektování přechodného dopravního značení (bude osazeno VŽDY TÝDEN PŘEDEM !!!) tak, abychom mohli blokové čištění provést dle pevně stanoveného plánu.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2023

17. 4. 2023          Slavíčkova, Mánesova, Švabinského a Stará Březovská

18. 4. 2023          Slavíčkova a Mánesova

19. 4. 2023          Křižíkova, Švabinského a Alšova

20. 4. 2023          Marie Majerové, Závodu Míru, Kosmonautů a Jelínkova

21. 4. 2023          Sokolovská, Heyrovského, Hornická a Křižíkova

24. 4. 2023          Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem

25. 4. 2023          Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

26. 4. 2023          Slovenská, Lipová, Závodu míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova

27. 4. 2023          Dukelská, Slovenská, Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova

28. 4. 2023          Karla Čapka, K. H. Borovského, Dělnická a Tovární

30. 4. 2023          Rokycanova, Husitská, Komenského, K. H. Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje a Sokolovská

2. 5. 2023            Jednoty, Jiráskova, K. H. Máchy, Třebízského, Karla Čapka, Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová

3. 5. 2023            Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka,

Nad Vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná

4. 5. 2023            Komenského, Hálkova, Křížová, Zámecká, Nábřežní, U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní, Citická a Vrchlického

5. 5. 2023            Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická,Trocnovská, Vítězná a Wolkerova

7. 5. 2023            Rokycanova, J. K. Tyla, náb. Petra Bezruče, M. Gorkého, Jednoty, Pionýrů, Nádražní, K. H.Borovského

9. 5. 2023            Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní

10. 5. 2023          Sportovní, Atletická, Slovenská, Mánesova a Heyrovského

11. 5. 2023          Spartakiádní, Jeronýmova, Petra Chelčického, Jiřího z Poděbrad a Boženy Němcové

12. 5. 2023          Závodu Míru, Mánesova a Komenského

Předem děkujeme 🙂