Zaměstnanci veřejné zeleně využili nízké hladiny řeky k odstranění naplavených torz stromů a  náletových dřevin. Čistili se pilíře na mostech v ul. Kraslická a na mostu lásky. Ve větším množství tyto nánosy brání ke správné splavnosti řeky a zadržují další naplaveniny. V následujících dnech dojde k úklidu těchto naplavenin z břehu řeky.