neděli 31. 7. 2022 bude sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.

 

Odpad můžete na našem sběrném dvoře likvidovat v sobotu 30.7.2022 od 10:00 – 14:00 hodin a v pondělí od 8:00 – 16:30 hodin.

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454

email: odpady@sotessokolov.cz