Projekt:                      Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část)

Reg. č.:                        2182000366

Žadatel:                      SOTES Sokolov, spol. s r.o.

Koncem roku 2022 podal SOTES Sokolov, spol. s r.o. žádost o dotaci do výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení, vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu viz: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni.  

V  březnu 2023 byla žádost o dotaci akceptována. Na projekt bude poskytnuta finanční podpora od EU.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh (max však 10 mil. Kč v případě obce nad 10 tis. obyvatel).

Předmětem projektu je výměna 1 038 světelných bodů (cca polovina z celkového počtu nevyhovujícího veřejného osvětlení, které je nutné ve městě Sokolov vyměnit). V rámci projektu dojde k výměně (žádné svítidlo se nedoplňuje) stávajících svítidel za LED svítidla a k úpravě zapojení a dovybavení rozvaděčů. Výměna je nutná vzhledem ke stavu veřejného osvětlení, výši úspor ve spotřebě elektrické energie, ale rovněž z hlediska světelného znečištění a dodržení požadavků norem světelně technických parametrů na komunikacích. Výměna bude provedena na těchto typech svítidel: silniční svítidla, parková svítidla a přechodová svítidla.

Výměna se bude týkat částí ulic: Tovární, Závodu míru, K. H. Borovského, Sokolovská, Kraslická, Rokycanova, Husitská, B. Němcové, Mičurinova, Komenského a dále městských celků: Šenvert, sídliště Vítězná a park za bazénem.

Zhotovitel akce: bude vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz https://ezak.sokolov.cz/ ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Celkové výdaje akce: 13,7 mil. Kč

Očekávaná výše dotace: 9,253 mil. Kč

Termín realizace/výměny VO: 8/2023-3/2025