Odbor správy majetku vytipoval ve spolupráci se střediskem veřejné zeleně společnosti SOTES Sokolov s r.o. další čtyři lokality, které nebudou pravidelně sekány. Ke stávajícím šesti bezzásahovým lokalitám tak přibydou další čtyři. Jedná se o plochu na Gsteinigtu, u křižovatky ONO a v ul. Slavíčkova. Dále zůstanou neposekané cca 3 metry široké pásy na louce za ul. Mánesova a podél parovodu u bývalé OHES.  

SOTES zde omezí sečení trávy na dvakrát ročně, aby se podpořilo zadržování vody v intravilánu města a  biodiverzita rostlin a živočichů. Podle odborníků v přírodě výrazně ubývá hmyzu i některých druhů rostlin. Navíc místa s přirozenou skladbou zeleně mohou hmyzu poskytnout dostatek potravy a úkrytů.