• Pokud jste fyzická osoba nepodnikající, rádi od vás ZDARMA převezmeme váš odpad do 100 kg (nad 100 kg je uložení odpadu zpoplatněno dle platného ceníku), pokud máte trvalý pobyt na území města Sokolov. Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu.
  • Osoba, jejímž jménem odkládáte odpad zdarma, musí být osobně přítomna. 
  • Rozměrný odpad jako skříně, stoly před odvozem do sběrného dvora rozeberte. Zmenšíte tak jejich objem.
  • Na sběrném dvoře je třeba vyložit odpad vlastními silami a roztřídit jej dle pokynů obsluhy.
  • Na sběrné dvory je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny (vyjma obsluhy SD).

 

                                                                                                                       Letní provoz sběrného dvora

 

Pondělí

8:00 – 12:30

13:00 – 16:30

Úterý

10:00 – 14:30

15:00 – 18:30

Středa

8:00 – 12:30

13:00 – 16:30

Čtvrtek

10:00 – 14:30

15:00 – 18:30

Pátek

8:00 – 12:00

 

Sobota

10:00 – 14:00

 

Neděle

10:00 – 14:00