V minulém týdnu pokáceli pracovníci společnosti SOTES Sokolov po městě 7 ks jilmů, které byly napadené „grafiózou jilmu.“ Všechny tyto stromy zhodnotil externí dendrolog, návrh ke kácení prošel komisí životního prostředí, radou města a v neposlední řadě odborem životního prostředí. Po tomto standardním schvalování bylo vydáno povolení ke kácení dřevin. Kompletně celé stromy byly z karanténních důvodů naloženy a odvezeny do areálu technických služeb, kde momentálně probíhá pálení infikovaných stromů. Bohužel proti tomuto houbovému onemocnění neexistuje žádné preventivní opatření ani chemické ošetření. Jedinou variantou je likvidace napadených stromů a tím zabránění šíření bělokazu pruhovaného, který se zavrtává pod kůru a je přenašečem tohoto houbového onemocnění. Tím dochází k ucpávání vodivých pletiv a následnému odumírání stromů. Vydané rozhodnutí o kácení dřevin zároveň ukládá povinnost náhradní výsadby za pokácené dřeviny. Místo k výsadbě musí splňovat několik kritérii jako například absenci inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma, dohledové vzdálenosti v blízkosti komunikací a bytových domů, včetně budoucích plánovaných projektů města.