V prosinci začala firma SOTES Sokolov likvidovat černou skládku v lese, kde nedávno probíhala těžba dříví. Během 14 dnů bylo naloženo a odvezeno více jak 86 tun směsného odpadu. Zlikvidoval se nejen biologický materiá,l ale i stavební suť, gumové dopravníky a další plastový odpad. Až počasí dovolí dojde ještě  k ručnímu úklidu drobného odpadu.

Upozorňujeme občany, že prostředky vynaložené na likvidaci černých skládek by mohly být smysluplněji využity například k rozvoji města.