V rámci uzavřené smlouvy s městem Sokolov provádí naše firma mytí odpadových nádob na směsný komunální i separovaný odpad vlastním mycím vozem. Před zahájením mycího procesu jsou odpadové nádoby ošetřeny ekologickým, desinfekčním, čistícím prostředkem. Poté jsou nádoby v mycím voze umyty teplou vodou ohřátou na 60 °C a vapkou dočištěny. V letošním roce je mytí odpadových nádob rozděleno na několik etap, přičemž je aktuálně umyto cca 1750 odpadových nádob všech velikostí z celkových cca 1950 kusů.

Počet odpadových nádob v Sokolově:

1100 l kontejnery na separovaný odpad               446 kusů

1100l kontejnery na komunální odpad                   435 kusů

240 l popelnice                                                             40 kusů

120 l popelnice                                                         1032 kusů

Pro zajímavost – samotný mycí proces jednoho 1100 l kontejneru v mycím voze trvá cca 2,5 minuty, desinfekční a dočišťovací práce další cca 2 minuty.