Na základě uzavřené smlouvy s městem Sokolov provádíme mytí odpadových nádob na směsný komunální i separovaný odpad vlastním mycím vozem. Před zahájením mycího procesu jsou odpadové nádoby ošetřeny ekologickým, desinfekčním, čistícím prostředkem. Poté jsou nádoby v mycím voze umyty teplou vodou ohřátou na 60 °C a vapkou dočištěny. Mytí odpadových nádob je rozděleno na několik etap, přičemž je aktuálně umyto cca. 1800 odpadových nádob všech velikostí z celkových cca 1990 kusů.

Pro zajímavost – samotný mycí proces jednoho 1100 l kontejneru v mycím voze trvá cca 2,5 minuty, desinfekční a dočišťovací práce další cca 2 minuty.

Sotes Sokolov | Mytí odpadových nádob

Pravidelné mytí a dezinfekce odpadových nádob je v poslední době žádanou službou. My tuto službu nabízíme městům, obcím i jednotlivcům. Myčka odpadových nádob dokáže umýt nádoby o objemu:

  • 120 l
  • 240 l
  • 1100 l
Ilona Říhová
Mob.: 725 729 454
Mob.: 721 846 203
Email: odpady@sotessokolov.cz