V tomto měsíci nechala společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. nainstalovat nový kamerový systém na placené parkoviště „u vodojemu“ v ul. Slavíčkova.  Kamery jsou napojeny jak na majitele parkoviště tak na městskou policii v Sokolově. Tím je zabezpečen nepřetržitý dohled na zaparkované automobily.