Blíží se dokončení parkoviště v ul. Slavíčkova u „vodojemu.“ Informujeme občany, že koncem měsíce července bude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem jednotlivých parkovacích míst. Součástí výběrového řízení budou informace o podmínkách k přihlášení. Cena za pronájem jednoho parkovacího místa je stanovena částkou 1 210,- Kč s DPH za měsíc.