V sobotu začne pálení čarodějnic a my již od rána připravujeme a stavíme. Ve spolupráci s MDK Sokolov stavíme vatru a májku, připravujeme ohně na opékání buřtů. Středisko odpadů zajišťuje dovoz a vývoz odpadových nádob.