V intravilánu města Sokolov vzniklo v posledních letech téměř 20 bezzásahových ploch. I  když se jim říká bezzásahové, tak se o ně musí společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. starat. Tyto plochy se sekají minimálně jednou ročně, optimálně dvakrát do roka. Tímto způsobem se zamezí, aby tráva nepotlačila růst  ostatních „lučních“ rostlin. Výskyt bezzásahových ploch ve městě pozitivně ovlivňuje mikroklima, podporuje druhovou rozmanitost drobných živočichů, zejména opylovačů.