Ročně firma SOTES Sokolov spol. s r.o. odveze více jak 311 tun vytříděných plastových obalů z našeho města. V dnešní době je třídění odpadů více než nutné ať už z hlediska tlaku nového zákona o odpadech či ekologie. Může se však zdát, že toto úsilí je bez výsledků. Ale není tomu tak. Více jak rok středisko veřejné zeleně SOTES Sokolov ve spolupráci s odborem správy majetku města Sokolov instaluje po městě lavičky, na kterých nenajdete dřevěná prkna.  Původní dřevěná prkna byla nahrazená právě prkny z recyklovaného plastu. Momentálně se mění i plotové dílce na dětském hřišti u „Rákosníčka.“ V našem městě tedy můžeme vidět i finální výrobky z tohoto recyklačního koloběhu. S nadsázkou se dá říci, že sedíme na námi vytříděných plastech.

Výhody plastových prken/dílců:

                                                               – bezúdržbovost

                                                               – zničená prkna se dají opět recyklovat

                                                               – graffiti či nápisy se dají lehce omýt