V letošním roce dojde k rozšíření bezzásahových ploch. Ke stávajícím 10 přibude dalších 9 míst kde bude omezeno sekání trávy. Jedná se další část plochy v lesoparku Bohemia, protihlukový val u podnikatelských inkubátorů na Vítězné včetně plochy vedle nich, travnatý pruh za parkovištěm v ul. Lipová, Areál zdraví a svah za ul. Švabinského.

V bezzásahových lokalitách bude SOTES sekat trávu pouze dvakrát ročně, což podpoří zadržování vody v intravilánu města a rovněž biodiverzitu rostlin i živočichů. K seči těchto ploch dochází obvykle až na konci vegetačního období, tedy na podzim.  Podle odborníků v přírodě výrazně ubývá hmyzu i některých druhů rostlin. Místa s přirozenou skladbou zeleně mohou hmyzu poskytnout dostatek potravy a úkrytů. V  letošním roce bude SOTES Sokolov v měsíci dubnu  sekat pouze sekačkami a dosekávat se začne až v květnu, podobně jako v loňském roce.  Po celý rok bude režim sekání koordinován dle aktuálních klimatických podmínek.