Město Sokolov se snaží vysadit co nejvíce stromů za dožilé jedince. Odbor správy majetku každoročně navrhuje cca 80 stromů a 400 keřů k výsadbě po celém městě. Každý strom má přiřazené evidenční číslo a je zakreslen do pasportu zeleně. Takto snadno zjistíme počet stromů, druh a místo výsadby za dané období. Například od roku 2015 do letošního roku bylo vysázeno více jak 427 stromů. Na mapě můžete vidět, že se sází stromy po celém městě, žádná lokalita není upřednostňována či vyloučena. Vysázené stromy nevyrostou přes noc, je nutno o ně roky pečovat a starat se. Ne nadarmo se říká: “stromy sázíme až pro další generaci.“ Umístění výsadeb podléhá energetickému zákonu o ochranných pásmech, dohledových vzdálenostech u komunikací, ale i například občanskému zákoníku. Častým nešvarem je i ničení stromů „vandaly“, tyto kusy se musí nahradit, což s sebou nese dvojí práci i náklady.