Z provozních důvodů bude sběrný dvůr ve dnech 25. – 28. 3 .2024 UZAVŘEN.

 

Děkujeme za pochopení

 

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454

email: odpady@sotessokolov.cz