Ve čtvrtek 24.11.2022 přijela v odpoledních hodinách první zásilka sadebního materiálu dřevin. Naši zaměstnanci vyložili cca 50 ks stromů, které budou v následujících dnech vysázeny do města. Ještě čekáme na dovoz více jak 600 ks keřů pro výsadbu po celém městě. Při manipulaci stromů byl proveden zakládací řez, tak aby tvar koruny odpovídal přirozenému vzhledu konkrétního druhu.

Vysázené stromy nevyrostou přes noc, je nutno o ně roky pečovat a starat se. Ne nadarmo se říká: „stromy sázíme až pro další generaci.“ Umístění výsadeb podléhá energetickému zákonu o ochranných pásmech, dohledových vzdálenostech u komunikací, ale i například občanskému zákoníku. Častým nešvarem je i ničení stromů „vandaly“, tyto kusy se musí nahradit, což s sebou nese dvojí práci i náklady.