Žádosti jsou k dispozici na stránkách společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. a města Sokolov nebo v listinné podobě na vrátnici SOTES Sokolov, spol. s r.o. a na recepci městského úřadu města Sokolov.

Příjem žádostí začne dne 15.08.2022 v 8:00 hod.

Podepsanou žádost a souhlas s GDPR  je nutné doručit do sídla společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o., do kanceláře jednatele č. 17.

Počet přijatých žádostí je omezen na 80 parkovacích míst +5 míst ZTP.

STAHUJTE ZDE:  Žádost + GDPR