Od 1. 4. 2022 zahajujeme svoz biologicky rozložitelného odpadu. Na základě žádostí občanů města rozhodlo město Sokolov o navýšení četnosti svozu, a to na 2 x týdně. Vývozy budou probíhat každé pondělí a každý pátek, aby nedocházelo k naplnění během víkendu a přes týden měli občané volné kontejnery na ukládání BIO odpadu.

Ilona Říhová
vedoucí střediska odpadů a čištění

SOTES Sokolov spol. s r. o.

Chebská 1939
35601 Sokolov

tel.: 359 808 452
mobil: 725 729 454

email: odpady@sotessokolov.cz