V pátek 31.3.2023 budou opět přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad s vývozem 2 x týdně – v pondělí a pátek. První vývoz těchto kontejnerů proběhne tedy již v pondělí 3. 4. 2023.

Kam s ním?

Pro odkládání vytříděného bioodpadu slouží sběrné nádoby (hnědé kontejnery), které jsou pro občany rozmístěny na předem určených veřejně přístupných stanovištích, a to od 1. 4. do 31. 10. aktuálního roku. Také je možné tento druh odpadu odevzdat na našem sběrném dvoře.

Ke sběrným nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly).