Během posledních let odbor správy majetku ve spolupráci s veřejnou zelení  SOTES Sokolov s r.o. zakládal tzv. bezzásahové louky, tyto louky jsou sekány pouze jednou a to až na podzim. Momentálně se ve městě nachází 10 luk, které zadržují vodu, podporují mikroklima, rostlinou a živočišnou různorodost. Tyto louky také fungují jako přirozený kryt pro hmyz při sekání trávy. I tento hmyz je velmi důležitý, slouží nám jako rozkladači drobných živočichů, jako opylovači a samozřejmě jako potrava pro zpěvné ptáky.  Tento „mikrokosmos“ je velmi důležitou součástí přírodního koloběhu a je správné ho rozvíjet i v městských lokalitách. Na videu můžete slyšet rozdíl mezi sekaným trávníkem a bezzásahovou loukou, kde zvuky přírody mluví za vše.  Také se můžete zaposlouchat do zvuků hmyzí říše, které pro Vás nahrál profesionální zvukař.