V roce 2019 se nám ve spolupráci s městem Sokolov podařilo na sběrném dvoře zřídit místo zpětného odběru elektrozařízení. Občané tak mohou zdarma odevzdat veškeré nefunkční elektrozařízení z domácnosti (pračky, myčky, sušičky, bojlery, lednice, domácí spotřebiče a drobné elektro včetně monitorů a televizí).

Tato služba je našimi občany využívána v hojné míře. Za rok 2022 se nám podařilo předat koncovému zpracovateli téměř 37 tun elektroodpadu a tímto výsledkem se řadíme na přední příčky sběru elektroodpadu v České republice.

Děkujeme, že si uvědomujete nutnost třídění odpadu a že drobné elektro nekončí v kontejnerech na komunální odpad.