Na základě zřízení VEŘEJNÉHO MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU je možno od 1. 2. 2023 odevzdat na našem sběrném dvoře pneumatiky všech velikostí v „jakémkoliv množství“, a to bezplatně.

Možnost odmítnutí převzetí pneumatik:

– pokud máme plnou kapacitu

– pokud jsou pneumatiky znečištěné (např. zalité betonem)

– pokud se nejedná o konečného uživatele (např. pneuservis)