Již tuto  a příští sobotu proběhnou letošní páté  „Mobilní sběrné dvory “, a to 23. 10. 2021 na stanovištích „Bohemka garáže“ a na Vítězné u bývalého Heliportu, 30. 10. 2021 na stanovištích v ulici Křižíkova a na městském parkovišti u Penny. Kontejnery jsou přistaveny pro občany města za podpory města Sokolov bezplatně a slouží k vyklízení nepotřebného […]

Ročně firma SOTES Sokolov spol. s r.o. odveze více jak 311 tun vytříděných plastových obalů z našeho města. V dnešní době je třídění odpadů více než nutné ať už z hlediska tlaku nového zákona o odpadech či ekologie. Může se však zdát, že toto úsilí je bez výsledků. Ale není tomu tak. Více jak rok středisko veřejné zeleně […]

  1.10.2021 dochází ke změně provozní doby sběrného dvora na tzv. ZIMNÍ PROVOZ.                         ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: 1. 10. – 31. 3.   PONDĚLÍ        8:00 – 12:30                     13:00 – 16:30 ÚTERÝ             8:00 – 12:30                     13:00 – 16:30 STŘEDA           8:00 – 12:30                     13:00 – […]

Město Sokolov se snaží vysadit co nejvíce stromů za dožilé jedince. Odbor správy majetku každoročně navrhuje cca 80 stromů a 400 keřů k výsadbě po celém městě. Každý strom má přiřazené evidenční číslo a je zakreslen do pasportu zeleně. Takto snadno zjistíme počet stromů, druh a místo výsadby za dané období. Například od roku 2015 […]

    V rámci uzavřené smlouvy s městem Sokolov provádí naše firma mytí odpadových nádob na směsný komunální i separovaný odpad vlastním mycím vozem. Před zahájením mycího procesu jsou odpadové nádoby ošetřeny ekologickým, desinfekčním, čistícím prostředkem. Poté jsou nádoby v mycím voze umyty teplou vodou ohřátou na 60 °C a vapkou dočištěny. V letošním roce […]

Během posledních let odbor správy majetku ve spolupráci s veřejnou zelení  SOTES Sokolov s r.o. zakládal tzv. bezzásahové louky, tyto louky jsou sekány pouze jednou a to až na podzim. Momentálně se ve městě nachází 10 luk, které zadržují vodu, podporují mikroklima, rostlinou a živočišnou různorodost. Tyto louky také fungují jako přirozený kryt pro hmyz […]

V předloňském roce dostali pracovníci zeleně za úkol osadit nový ostrůvek při výjezdu z křižovatky na sídlišti Vítězná. Po diskuzi přímo na místě se rozhodli o výsadbu levandule lékařské, která lépe snáší sucho a horší půdní podmínky. Hlavním kritériem výběru byl její nižší vzrůst a aby nebyly porušeny dohledové vzdálenosti dle dopravních předpisů. Po dvou letech se […]

Již tuto sobotu 26. 6. 2021 proběhnou tzv. Mobilní sběrné dvory, a to na stanovištích ul. Křižíkova (garáže za Tescem) a na městském parkovišti (vedle Penny, Závodu míru). V čase od 9 – 13 hodin mohou občané města Sokolov zdarma do velkoobjemových kontejnerů vyhodit nepotřebný nábytek či objemný odpad z domácnosti.                                      CO DO KONTEJNERU PATŘÍ A […]

Pokud jste fyzická osoba nepodnikající, rádi od vás ZDARMA převezmeme váš odpad do 100 kg (nad 100 kg je uložení odpadu zpoplatněno dle platného ceníku), pokud máte trvalý pobyt na území města Sokolov. Obsluha může požadovat předložení občanského průkazu. Osoba, jejímž jménem odkládáte odpad zdarma, musí být osobně přítomna.  Rozměrný odpad jako skříně, stoly před […]