V současné době probíhá výměna dožilých smrkových prken za nové profily z recyklovaného materiálu. Oprava se týká všech slunečních mol a lehátek. Tento materiál byl zvolen z důvodu bezúdržbovosti, kdy není potřeba povrch nijak ošetřovat. Město Sokolov získalo výraznou slevu na objednané profily ze směsi plastu a textilu (retextil). Bylo využito koloběhu recyklování, kdy na počátku stojí občan, […]

1. 10. 2022 zahajuje sběrný dvůr zimní provoz, tedy dochází ke změně pracovní doby. ZIMNÍ PROVOZ: 1. 10. – 31. 3. PONDĚLÍ         8:00 – 12:30               13:00 – 16:30 ÚTERÝ             8:00 – 12:30               13:00 – 16:30 STŘEDA           8:00 – 12:30               13:00 – 16:30 ČTVRTEK         8:00 – 12:30               13:00 – 16:30 PÁTEK              8:00 […]

Pravděpodobně o víkendu došlo k poničení podzimní výsadby bříz. Neznámý pachatel zlomil kmen tří mladých stromů, které tvořili ucelenou alej. Společnost SOTES Sokolov celé horké léto zalévá nové výsadby po městě. Jedná se zhruba o 400 ks stromů a 1 000 ks keřů včetně stávajících keřových ploch ve městě a parcích. I přes veškerou snahu se zaléváním […]

Žádosti jsou k dispozici na stránkách společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. a města Sokolov nebo v listinné podobě na vrátnici SOTES Sokolov, spol. s r.o. a na recepci městského úřadu města Sokolov. Příjem žádostí začne dne 15.08.2022 v 8:00 hod. Podepsanou žádost a souhlas s GDPR  je nutné doručit do sídla společnosti SOTES Sokolov, spol. […]

V neděli 31. 7. 2022 bude sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen. Odpad můžete na našem sběrném dvoře likvidovat v sobotu 30.7.2022 od 10:00 – 14:00 hodin a v pondělí od 8:00 – 16:30 hodin.   Ilona Říhová vedoucí střediska odpadů a čištění SOTES Sokolov spol. s r. o. Chebská 1939 35601 Sokolov tel.: 359 808 452 mobil: 725 729 454 email: […]

Žádost bude k dispozici od 10.08.2022 na stránkách společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. a města Sokolov nebo v listinné podobě na vrátnici SOTES Sokolov, spol. s r.o. a na recepci městského úřadu města Sokolov. Příjem žádostí začne dne 15.08.2022 v 8:00 hod. Podepsanou žádost je nutné doručit do sídla společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o., do kanceláře jednatele č. 17. […]

Zaměstnanci veřejné zeleně využili nízké hladiny řeky k odstranění naplavených torz stromů a  náletových dřevin. Čistili se pilíře na mostech v ul. Kraslická a na mostu lásky. Ve větším množství tyto nánosy brání ke správné splavnosti řeky a zadržují další naplaveniny. V následujících dnech dojde k úklidu těchto naplavenin z břehu řeky. https://www.youtube.com/watch?v=CZ4n5u0wnKk

Blíží se dokončení parkoviště v ul. Slavíčkova u „vodojemu.“ Informujeme občany, že koncem měsíce července bude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem jednotlivých parkovacích míst. Součástí výběrového řízení budou informace o podmínkách k přihlášení. Cena za pronájem jednoho parkovacího místa je stanovena částkou 1 210,- Kč s DPH za měsíc.  

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA Z důvodu plánované kalibrace mostové váhy bude sběrný dvůr v ÚTERÝ 21.6.2022  uzavřen. Ve středu se na Vás budeme těšit v klasické otevírací době 🙂 Ilona Říhová vedoucí střediska odpadů a čištění SOTES Sokolov spol. s r. o. Chebská 1939 35601 Sokolov tel.: 359 808 452 mobil: 725 729 454 email: odpady@sotessokolov.cz

V intravilánu města Sokolov vzniklo v posledních letech téměř 20 bezzásahových ploch. I  když se jim říká bezzásahové, tak se o ně musí společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. starat. Tyto plochy se sekají minimálně jednou ročně, optimálně dvakrát do roka. Tímto způsobem se zamezí, aby tráva nepotlačila růst  ostatních „lučních“ rostlin. Výskyt bezzásahových ploch ve městě pozitivně […]