Na základě zřízení VEŘEJNÉHO MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU je možno od 1. 2. 2023 odevzdat na našem sběrném dvoře pneumatiky všech velikostí v „jakémkoliv množství“, a to bezplatně. Možnost odmítnutí převzetí pneumatik: – pokud máme plnou kapacitu – pokud jsou pneumatiky znečištěné (např. zalité betonem) – pokud se nejedná o konečného uživatele (např. pneuservis)

Svoz vánočních stromků bude probíhat v rámci možností svozové společnosti, minimálně však dvakrát týdně. První svoz stromků proběhne ve čtvrtek 5. 1. 2023. Vaše staré vánoční stromky odkládejte prosím u popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad. Stromky odstrojte od vánočních ozdob, nebalte do igelitů apod.  Vánoční stromky budou poté zeštěpkovány a použity zpět do […]

V minulém týdnu pokáceli pracovníci společnosti SOTES Sokolov po městě 7 ks jilmů, které byly napadené „grafiózou jilmu.“ Všechny tyto stromy zhodnotil externí dendrolog, návrh ke kácení prošel komisí životního prostředí, radou města a v neposlední řadě odborem životního prostředí. Po tomto standardním schvalování bylo vydáno povolení ke kácení dřevin. Kompletně celé stromy byly z karanténních důvodů naloženy […]

V prosinci začala firma SOTES Sokolov likvidovat černou skládku v lese, kde nedávno probíhala těžba dříví. Během 14 dnů bylo naloženo a odvezeno více jak 86 tun směsného odpadu. Zlikvidoval se nejen biologický materiá,l ale i stavební suť, gumové dopravníky a další plastový odpad. Až počasí dovolí dojde ještě  k ručnímu úklidu drobného odpadu. Upozorňujeme občany, že prostředky […]

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY Poslední mobilní sběrné dvory v letošním roce proběhnou tuto sobotu 17.12.2022, kontejnery budou přistaveny od 9 – 13 hodin na stanovišti ul. Křižíkova (garáže) a městské parkoviště (Penny). Co sem nepatří: Co sem patří:

Ve čtvrtek 24.11.2022 přijela v odpoledních hodinách první zásilka sadebního materiálu dřevin. Naši zaměstnanci vyložili cca 50 ks stromů, které budou v následujících dnech vysázeny do města. Ještě čekáme na dovoz více jak 600 ks keřů pro výsadbu po celém městě. Při manipulaci stromů byl proveden zakládací řez, tak aby tvar koruny odpovídal přirozenému vzhledu konkrétního druhu. […]

Dnes naše zaměstnance čekal nelehký úkol. I přes deštivé počasí dovést a postavit dva vánoční stromy. První o „větvičku“ delší strom na nás čekal v areálu firmy Elektrárna Tisová a.s., která ho darovala městu Sokolov. Po instalaci tohoto stromu na Starém náměstí jsme se vydali po hlavní silnici směrem na Kraslice. Na této trase na […]

Blíží se čas dušiček a my pro Vás vyrábíme pietní zboží k uctění památky zesnulých. Naši zaměstnanci také celý týden uklízejí hřbitov včetně židovského hřbitova.  Čas kvapí a proto jsme upravili provozní dobu hřbitova. Tak by měl mít každý možnost si zakoupit „dušičkové“ zboží. Nabídka připraveného zboží: Dušičkové vazby (mísy, květináče), věnečky, pugety, hřbitovní svíčky, […]

Na základě uzavřené smlouvy s městem Sokolov provádíme mytí odpadových nádob na směsný komunální i separovaný odpad vlastním mycím vozem. Před zahájením mycího procesu jsou odpadové nádoby ošetřeny ekologickým, desinfekčním, čistícím prostředkem. Poté jsou nádoby v mycím voze umyty teplou vodou ohřátou na 60 °C a vapkou dočištěny. Mytí odpadových nádob je rozděleno na několik etap, přičemž […]